email wycenafraczek@gmail.com Zadzwoń +48 604 969 167
Logo

Oferta

Przedmiotem wyceny są:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (działki gruntu)
 • nieruchomości gruntowe zabudowane (domy, budynki gospodarcze, budowle)
 • nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • nieruchomości komercyjne (handlowe, biurowe, produkcyjne, magazynowe)
 • nieruchomości rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady)
 • nieruchomości leśne (lasy)
 • nieruchomości położonych na złożach kopalin
 • prawo użytkowania wieczystego
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • służebności: osobiste, gruntowe, przesyłu
 • nakłady na nieruchomość
 • maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem

Dla celów:

 • kupna/sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytu)
 • zniesienia współwłasności
 • ustalenia podatku od spadków i darowizn
 • ustalenia opłat adiacenckich
 • ustalenia opłat planistycznych
 • oddania w użytkowanie wieczyste
 • oddania w trwały zarząd
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd
 • odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości
 • określenia wartości szkód na nieruchomości
 • ustanowienia służebności: osobistej, gruntowej, przesyłu
 • ubezpieczenia
 • wniesienia wkładów niemajątkowych (aportu)
 • amortyzacji
 • przetargów
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin: 94370