email wycenafraczek@gmail.com Zadzwoń +48 604 969 167
Logo

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów do wyceny nieruchomości ustalana jest  po  dokonaniu oględzin oraz  ustaleniu zakresu i celu  wyceny. Poniżej podane są standardowe dokumenty niezbędne do poszczególnych wycen:

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu):

 • numer księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali
 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w przypadku mieszkań spółdzielczych)
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawierające m.in. informacje o właścicielu mieszkania oraz podstawowe dane na temat lokalu - powierzchnię użytkową, położenie na piętrze

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana):

 • wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków
 • wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana):

 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub zasadnicza)

Nieruchomość komercyjna:

 • wypis z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości / wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • numer księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie budynku lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji


W przypadku rynku pierwotnego niezbędna jest kompletna umowa deweloperska i dodatkowo kosztorys budowlany w przypadku wyceny po zakończeniu inwestycji. W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości możliwe, iż konieczne będzie przedstawienie dodatkowych dokumentów.


Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin: 90757